Cerere informatii publice

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice : Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA
Sediul/Adresa: s
Data
Stimate domnule/Stimată doamnă *
Prin prezenta, formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):
Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional):
Prin prezenta, formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):
Numele şi prenumele petentului
Adresa
Profesia
Telefon
Fax
Consimțământ privind prelucrarea datelor personale* Sunt de acord cu stocarea și prelucrarea datelor personale

CLIMATUL INVESTIȚIONAL ÎN ROMÂNIA

Aflați mai multe despre climatul investițional din România, precum și despre facilitățile guvernamentale naționale, navigând pe www.investromania.gov.ro

Find out more on the go.
Descărcați broșurile noastre informaționale destinate investitorilor.