SOCIETATEA ADMINISTRATOR

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA SA este o companie publică al cărei acționar majoritar este Primăria Reșița. Principalele noastre activități sunt administrarea parcurilor industriale din oraș și atragerea de investitori.

De asemenea, asigurăm legătura între investitorii privați și instituțiile de învățământ și sprijinim investitorii străini și locali în relația cu instituțiile publice.

Istoric companie

  • Decembrie 2020 – AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA SA este constituită având ca acționar majoritar Consiliul Local al Municipiului Reșița, prin Hotărârea Consiliului Local Reșița nr. 392 din 26.11.2020 privind înființarea societății comerciale care urmează să administreze Parcurile Industriale Reșița
  • Martie 2021 – trecerea terenului cu suprafața de 17,05 ha, situat în Reșița, Valea Țerovei din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița, și darea în administrare către AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REȘIȚA SA. pe o perioada de 49 de ani, cu destinația de Parc Industrial: Hotărârea Consiliului Local Reșița 985/30.10.2008
  • în decembrie 2008 a fost obținut titlul de parc industrial pentru amplasamentul de pe Valea Țerovei cu suprafața de 17,05 de hectare

 

Structura administrativă

Sistemul decizional în Parcul Industrial funcționează după cum urmează:

  • Administrarea și conducerea societății se bazează pe principiul conducerii colective și se realizează în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății.
  • Hotărârile sunt luate de organisme colective: Adunarea generală a acționarilor (AGA) și Consiliul de administrație (CA), iar ducerea la îndeplinire a acestor hotărâri cade în sarcina conducerii executive.
  • Conducerea și administrarea firmei este asigurată de:
    – Adunarea generală a acţionarilor (AGA) constituie organul suprem de conducere și este alcătuit dintr-un număr de 2 membri, reprezentanți ai Consiliului Local pentru a reprezenta Municipiul Reșița și S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. în calitate de acționari.
    – Administratorul este responsabil cu luarea deciziilor legate de activitatea curenta a societății.

Obiectul unic de activitate conform actului constitutiv al societăţii este: Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract – activitatea de administrare a parcurilor industriale. COD CAEN 6832.

CLIMATUL INVESTIȚIONAL ÎN ROMÂNIA

Aflați mai multe despre climatul investițional din România, precum și despre facilitățile guvernamentale naționale, navigând pe www.investromania.gov.ro

Find out more on the go.
Descărcați broșurile noastre informaționale destinate investitorilor.