LEGISLAȚIE

  • Legea nr.186/2013 privind constituirea si funcționarea parcurilor industriale
  • Legea nr.31/1990 privind societățile;
  • U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
  • Legea nr.672/2002 privind auditul public intern;
  • Ordinul M.F.P. nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;
  • G. nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv;
  • U.G. nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar
  • Ordinul M.D.R.A.P. nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a masurilor de sprijin pentru investițiile realizate in parcurile industriale

CLIMATUL INVESTIȚIONAL ÎN ROMÂNIA

Aflați mai multe despre climatul investițional din România, precum și despre facilitățile guvernamentale naționale, navigând pe www.investromania.gov.ro

Find out more on the go.
Descărcați broșurile noastre informaționale destinate investitorilor.